Idézetek

"A jó könyvet a gyermekek kezükbe veszik,

az ifjak olvassák, a férfiak értik s az öregek magasztalják ..."

(Cervantes)


"Három nagy találmányról beszélnek csodálattal.

A könyvnyomtatásról, a puskaporról és az iránytűről."

(Campanella)


"Mert a könyvek világa hatalmas, nagy világ, boldog azilum,

üdülés és menedékhely a mindennapok világa elől!"

(Herbert George Wells)


"A könyv kotta, a beszélgetés pedig ének."

(Anton Pavlovics Csehov)


"... könyvek nélkül pedig senki sem lesz tudós."

(Komensky)


"Szeressétek a könyvet, a tudás forrását!"

(Gorkij)


"Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,

hogy a könyvnél több az élet és az ember:

mert a könyv is élet, és él mint ember

- Így él: emberben könyv, s a könyvben az ember."

(Babits Mihály)


"Könyveim, bár azt sem tudják, hogy élek

épp oly részeim, akár az arcom..."

(Borges:Könyveim)


"Aki a gyermekek lelkében horgonyozta le írói dicsõségét,

igen bölcsen cselekedett, emléke jó helyen van."

(Molnár Ferenc)


"A könyvet mindig ketten alkotják:

az író, aki írta, az olvasó, aki olvassa."

(Kosztolányi Dezsõ)


"A lélek könyv nélkül olyan, mint a madár szárny nélkül."

(Orosz közmondás)


"Mint a csillagokat a távcsövek,

úgy húztam körém,

s egyre közelebb,

könyveken át a Világ Tényeit."

(Szabö Lõrinc)


"Ma sem fér a fejembe,

vagy ha belefér a földre nyom a gondolat,

hogy valaki csirkefogó tud lenni,

ha valaha olvasta a Háború és békét."

(Illyés Gyula)


"A könyvben nem az érték, ami le van írva,

hanem amit kiolvasunk belõle.

Minden szó arra való,

hogy megindítson bennünk egy folyamatot,

s mi ezt hitelesítsük."

(Kosztolányi Dezsõ)


"...a könyv az az eszköz, amely nélkül

nem tudom elképzelni az életet,

s amely nem kevésbé tartozik hozzám,

mint kezem, vagy a szemem."

(Belgrano)


"Mondd meg, melyik könyvet tartod éppen a latrinán,
s megmondom, hogy vagy."

(Cserna-Szabó András)


"A könyv élő, lélegző dokumentum,
ami minden olvasással gazdagabb lesz."

(Malcolm Gladwell)


"A könyvek olyanok, mint a tükör:
mindenki azt látja bennük, amit a lelkében hordoz."

(Carlos Ruiz Zafón)